• Н а з а д

  Лична информация


  Лична информация

  Лилия Николова Парашкевова

  Адрес: ул. „Димитър Йосифов” 12 Б , Благоевград, 2700, България

  E-mail: lilip_2001@yahoo.com

  Трудов стаж: 35 години

  Сфера на работа

  Заемани длъжности:

  Учител по информатика и мат. в 5 СОУ „Г. Измирлиев”, Благоевград – 16.09.1986 до 01.02.2013 год.

  Учител по математика в СПТВУ по облекло, Подем - 01.09.1977

  Учител по математика, преподавана на френски език, в училище „Ибн Зайдун”, Казабланка, Мароко - до 16.09.1986 год.

  Име и адрес на работодателя:

  Пето СОУ „Г. Измирлиев”, ул. „Христо Чернопеев” 16, 2700, Благоевград

  Заемана длъжност или позиция:

  Учител по информатика в Пето СОУ „Георги Измирлиев” – Благоевград

  Образование и обучение

  Образование и обучение

  СУ св. „Климент Охридски”, София, диплома № 077163, специалност „Математик, преподавател в средните училища”

  СУ св. „Климент Охридски”, София, удостоверение № 5656 от 03.04.1989 год., втори клас квалификация

  The college of north west London, This is to certify that № BG27001, Тhe teachers training course in business and finance, July 1992

  ЮЗУ св. „Неофит Рилски”, Благоевград, свидетелство за квалификация на специалист с висше образование № 0003979 от 11.07.1996 год., квалификационна степен „Учител по информатика в средните училища”.

  Наименование на придобитата квалификация

  Майкрософт България, удостоверение № 01-0325 от 02.04.2009 год. курс на обучение „Visual Studio 2009 and MSDN Licensing”

  Alexander, Благоевград, удостоверение за завършено обучение по английски език № 21-0094 от 25.09.2006 год.

  Майкрософт България, удостоверение № 01-0024 от 15.12.2005 год., курс на обучение „Ръководител компютърни кабинети”

  Лични умения и конпетенции

  Чужди езици

  Френски език, руски език, английски език

  Организационни умения и компетенции

  Създаване на електронно учебно съдържание – Мрежа на учителите – новатори;

  Обучение на колегите от училището ни за работа с интерактивна дъска - 10 януари 2013 година;

  Обучение на колегите от училището ни за създаване на интерактивно учебно съдържание;

  Компютърни умения и компетенции

  Завършено висше образование и няколко квалификационни степени за работа с компютър, описани по-горе.

  Текстообработващи програми и предпечатна подготовка;

  Системи за управление на бази отданни;

  Графични редактори, Web дизаин;

  Езици за програмиране, обектно ориентирано програмиране, програмиране за интернет.

  Свидетелство за управление на МПС

  Свидетелство за управление на МПС № 200482096 категория В от 20.03.1982 год.

 • Назад

  Дейности

  Работа в методическото обедниение
  • Създаване на електронно учебно съдържание ;
  • Обучение на колегите от училището ни за работа с интерактивна дъска ;
  • Подготовка и организация на пет регионални състезания по ИТ “Джон Атанасов – по стъпките на откривателя”;
  • Тема на петото регионално състезание състезанието: „School IT Academy”;
  • Създаване и поддръжка на динамичен web site на състезанието;
  • Създаване, в екип с ученици, и поддръжка на динамичен web site на училището;
  • Обучение на колегите от училището ни за работа с интерактивно учебно съдържание.  Обучение на учители

  Обучение на учители от Благоевград, Петрич и Сандански – “Език за програмиране Visual Studio.net  Квалификационни курсове
  • 30.11.2012г. - участие в семинар на тема "Превенция на рисковете за деца в Интернет";
  • 27.10.2012г. - квалификационен курс - “Windows in the Classroom - колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя”;
  • 14.06.2005г. - 20.06.2005г. - квалификационен курс "Администратор на компютърни кабинети" Системно администриране, Linux, Windows 2003 server;
  • Министерство на образованието и науката със съдействието на Майкрософт България Юни 2006г. - квалификационен курс "Език за програмиране Visual Studio.net" с преподаватели от ТУ София със съдействието на Майкрософт България и Министерство на образованието и науката;
  • 27.05.2010, Квалификационен курс на тема "Програма Microsoft Live@edu за създаване на уеб сайт";
  • 24.10.2009г. – 25.10.2009г. - квалификационен курс - "Интерактивни компютърни презентации" Дружество „Обучение”, Благоевград, н.с. Ивайло Иванов;
  • 2009 год. - Удостоверение за завършен курс "Web Design";
  • Alexander, Благоевград, удостоверение за завършено обучение по английски език № 21-0094 от 25.09.2006 год.;
  • The college of north west London, This is to certify that № BG27001, Тhe teachers training course in business and finance, July 1992;
  • СУ св. „Климент Охридски”, София, удостоверение № 5656 от 03.04.1989 год., втора клас професионално-квалификационна степен.

  Конференции и материали

  37 пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец, 2 - 6 април 2008 г. Интернет приложение ”Комбинаторика и вероятности On line" http://www.math.bas.bg/smb/2008_PK/NP_37PK.pdf

  41-ва Пролетна конференция на СМБ, Бургас,България, 1992 год.


 • Назад

  Ученици

  Методи на преподаване и оценяване

  Усъвършенстването на методите и средствата запреподаване, проверка и оценка на знанията на учениците се явява едно от основните направления за повишаване на ефективността на учебния процес. Този въпрос е от особено значение поради проникването на информационните технологии както във всички сфери на обществения живот, така и във всички учебни дисциплини.

  Специфичните особености на проблема за предметите информатика и ИТ се определят от изискванията за овладяване не само на минимален обем от знания и умения, а преди всичко от придобиване на компетенции за успешна реализация на учащите се в условията на непрекъснато развиващата се компютърна техника и програмно осигуряване.

 • Назад

  Проекти в направление "Интернет приложения"

  Динамичен сайт на Пето СОУ "Георги Измирлиев" - Л. Христова и Т.Монев

  Сайтът е спечелил награди на регионални и национални състезание по ИТ. Проектът беше класиран за участие в националния кръг на олимпиадата по ИТ през 2010 година. На този кръг се представят 20 проекта от цялата страна, класирали се в първите места на областните кръгове.

  Червената книга на България - А. Иванова и П. Динов

  Хората все по - рядко се замисляме за опазването природно богатство. Всеки ден растенията и животните изчезват, вече е настъпил момента човека да опазва природата.

  Проектът се представи добре от авторите си на регионални и национални състезание по ИТ.

  Компютърът - прозорец към света - Николай Пангев

  Акцентът на проекта е зависимостта от компютрите не по-малко опасна от зависимостите от психотропни вещества.

  Проектът се представи добре от автора си на регионални и национални състезание по ИТ.

  GD - бъдещето е в технологиите - Филип Харизанов

  Интернет магазинът е печелил грамоти на регионални и национални състезание по ИТ. Фирмата е действаща и магазина предлага продуктите и услугите и.

  Клуб за обучители на връстници - Златина Симова

  Членовете на клуба работят сред млади хора, които са в риск от инфектиране с ХИВ и различните сексуално предавани инфекции.

  Проектът се представи добре от автора си на регионални и национални състезание по ИТ.

  Бъдещето е в нашите ръце - Лиляна Петкова

  Ивтернет приложението е печелило награди на регионални и национални състезания по ИТ.

  Авторката много задълбочено е разгледала проблемите на замърсяването на околната среда, изчерпаемите и възобновяемите енергийни източници, екологичните проблеми на планетата. Предложени са много материали, нормативни документи, видеоинформация и други.

  Беласица - загадачна и тайствена - Кристина Бибова и Кристина Маеркова

  Интернет приложението с интересната си тема е печелило награди на регионални и национални състезания.

  Авторките много добре са развили темата за природен парк Беласица. Това е единствената планина, която се простира на територията на три държави - България, Гърция и Македония.

  Рупите енергия и мистика - Лилияна Гоцева и Габриела Неделчева

  Най-мистериозната и магическа планина в България е Кужух плонина. Тя е разположена върху остатъците от стар вулкан. Там се намират и руините на стар античен град.

  Интернет приложението бе представено много добре от авторките на няколко регионални и национални състезания.

  Защитени територии в България - Кристина Бибова и Кирил Гоцин

  Защитените територии в България ни дават възможност да съхраним дивата природа, флората и фауната на България. Природата е неизчерпаем източник на здраве и дълголетие, та ни дарява с много положителни емоции.

 • Назад

  Галерия

  Национална олимпиада по ИТ - Монтана.

  Национална олимпиада по ИТ - Рибарица.

  Национално състезание по ИТ - Лозница.

  Регионално състезание по ИТ - Елена Дюлгерова.

  Комисия на регионално състезание по ИТ.

  Регионално състезание по ИТ - Елена, Стела и Елица.

  Регионално състезание по ИТ - Мартин Дамянов.

  Областен кръг на национална олимпиада по ИТ - Катерина и Йордан.

  Награждаване на регионално състезание по ИТ.